Nowości

drzwi wewn?trzne PORTA NOVA

To, co wyró?nia t? propozycj?, to wszechstronne walory dekoracyjne drzwi przy zachowaniu indywidualnego podej?cia do wn?trza. Ciekawy efekt wystroju mo?na uzyska? dzi?ki wzornictwu, które spe?nia wysokie wymagania klientów.

To, co wyró?nia t? propozycj?, to wszechstronne walory dekoracyjne drzwi przy zachowaniu indywidualnego podej?cia do wn?trza. Ciekawy efekt wystroju mo?na uzyska? dzi?ki wzornictwu, które spe?nia wysokie wymagania klientów. czytaj wiÄ™cej »
Zastosowanie matowych przeszkle? pozwala na zachowanie intymno?ci wn?trza oraz interesuj?ce efekty ?wietlne. Modele kierujemy do klientów o kreatywnym podej?ciu w projektowaniu wn?trza. Standardowe wype?nienie typu „plaster miodu" mo?na zast?pi? p?yt? wiórow? otworow?, która charakteryzuje si? lepsz? wytrzyma?o?ci? i wy?sz? izolacj? akustyczn?. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne PORTA STYL

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych.

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych. czytaj wiÄ™cej »
Matowe przeszklenia zachowuj? nasz? intymno?? we w?a?ciwe do?wietlonym wn?trzu. Natura STYL to grupa drzwi, które znajd? zastosowanie w ka?dej wysmakowanej i eleganckiej przestrzeni. Wzmocniona konstrukcja skrzyd?a i wysoka izolacyjno?? akustyczna to dodatkowe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi do domu STALPRODUKT

Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm.
Wyko?czone jest pow?ok? PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?.
?rodek skrzyd?a wype?niono materia?em izolacyjnym.
Dolna cz??? skrzyd?a zosta?a zako?czona profilem metalowym, co umo?liwia dopasowanie d?ugo?ci skrzyd?a poprzez skracanie do 160 mm (we w?asnym zakresie).

Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm. Wyko?czone jest pow?ok? PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?.?rodek skrzyd?a wype?niono materia?em izolacyjnym.Dolna cz??? skrzyd?a zosta?a zako?czona profilem metalowym, co umo?liwia dopasowanie d?ugo?ci skrzyd?a poprzez skracanie do 160 mm (we w?asnym zakresie).
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne NATURA KONCEPT

Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów dla, których drzwi poza przypisan? im funkcjonalno?ci?, stanowi? bardzo wa?ny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne doskonale komponuj? si? wsz?dzie tam gdzie estetyka pe?ni funkcje pierwszoplanow? , buduje w?a?ciwy nastrój , niepowtarzalny klimat cz?sto stanowi?c o naszym samopoczuciu.

Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów dla, których drzwi poza przypisan? im funkcjonalno?ci?, stanowi? bardzo wa?ny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne doskonale komponuj? si? wsz?dzie tam gdzie estetyka pe?ni funkcje pierwszoplanow? , buduje w?a?ciwy nastrój , niepowtarzalny klimat cz?sto stanowi?c o naszym samopoczuciu. czytaj wiÄ™cej »
Modele z tej kolekcji kierujemy do klientów dla, których charakter i styl wn?trza pe?ni wa?n? rol? w miejscu pracy, jak równie? podczas odpoczynku w zaciszu domowego wn?trza. Wzmocniona konstrukcja i wysoka izolacyjno?? akustyczna to niew?tpliwe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku