Drzwi antyw?amaniowe

Drzwi antyw?amaniowe GRANIT

Drzwi antyw?amaniowe Granit stosowane s? jako drzwi wewn?trzne wej?ciowe do mieszka? (wej?cie z klatki schodowej). Produkowane sa w dwóch typach:

  

Drzwi antyw?amaniowe Granit stosowane s? jako drzwi wewn?trzne wej?ciowe do mieszka? (wej?cie z klatki schodowej). Produkowane sa w dwóch typach:    czytaj wiÄ™cej »
Typ I - odporno?? na w?amanie klasy "C" i izolacyjno?? akustyczna Rw=32 dB Typ II - odporno?c na w?amanie klasy "C", izolacyjno?? akustyczna Rw=32 dB oraz odporno?? ogniowa 30 min (El 30 i F 0,5) Drzwi GRANIT posiadaj? najwy?sz? klas? odporno?ci na w?amanie "C". 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi antyw?amaniowe SENATOR

Drzwi stalowe "SENATOR" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium). Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna oraz lakierowane wed?ug palety RAL.

Drzwi stalowe "SENATOR" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium). Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna oraz lakierowane wed?ug palety RAL. czytaj wiÄ™cej »
Wype?nieniem jest styropian. Wzmocnienie skrzyd?a stanowi? specjalne kszta?towniki. Drzwi standardowo wyposa?one s? w dwa zamki: zamek g?ówny (pi?? ruchomych rygli) klasa 5 i dodatkowy (trzy ruchome rygle) klasa 7, trzy bolce antywywa?eniowe, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie B, wk?adk? górn? z pokr?t?em klasy B oraz o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.Drzwi oderowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Kolor: z?oty d?b, maho?, calvados, orzech, kasztan, d?b rustical. Kolory z PALETY RAL do uzgodnienia. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi antyw?amaniowe HETMAN

Drzwi stalowe antyw?amaniowe "HETMAN" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium). Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna, wype?nieniem jest styropian.

Drzwi stalowe antyw?amaniowe "HETMAN" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium). Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna, wype?nieniem jest styropian. czytaj wiÄ™cej »
Wzmocnienie skrzyd?a stanowi? specjalne kszta?towniki. Drzwi standardowo wyposa?one s? w trzy zamki: zamek g?ówny (pi?? ruchomych rygli) posiada certyfikat klasy 5, górny (trzy ruchome rygle) certyfikat klasy 7 i dodatkowy dolny (trzy rychome rygle) certyfikat klasy 7, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie B, wk?adk? górn? z pokr?t?em klasy B, trzy bolce antywywa?eniowe oraz o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej.Kolor: z?oty d?b, maho?, calvados, orzech, kasztan, d?b rustical. Kolory z PALETY RAL do uzgodnienia. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi antyw?amaniowe BATORY

Drzwi stalowe antyw?amaniowe "Batory" maj? ró?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie (atest klasy 4 zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/wydany przez akredytowane laboratorium). Skrzyd?o jest wykonane z blachy ocynkowanej grubo?ci 1 mm, laminowanej w fakturze drewna. Wype?nieniem skrzyd?a jest styropian. Wzmocnienie przeciwwywa?eniowe stanowi? specjalne kszta?towniki oraz pr?ty stalowe.

Drzwi stalowe antyw?amaniowe "Batory" maj? ró?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie (atest klasy 4 zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/wydany przez akredytowane laboratorium). Skrzyd?o jest wykonane z blachy ocynkowanej grubo?ci 1 mm, laminowanej w fakturze drewna. Wype?nieniem skrzyd?a jest styropian. Wzmocnienie przeciwwywa?eniowe stanowi? specjalne kszta?towniki oraz pr?ty stalowe. czytaj wiÄ™cej »
Drzwi standardowo wyposa?one sa w trzy zamki, w tym dwa posiadaj?ce atest klasy 4 (zamek centralny - dziwi?? ruchomych rygli) oraz klasy 5 (zamek górny - trzy rygle). Dodatkowy zamek dolny wyposa?ony jest w trzy ruchome rygle, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie C, wk?adk? górn? z pokr?t?em klasy C.Skrzyd?o posiada trzy bolce antywywa?eniowe.Drzwi oferowane sa w wersji g?adkiej i t?oczonej wraz z o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.Dost?pne kolory: maho?, z?oty d?b oraz inne kolory do uzgodnienia. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi antyw?amaniowe GERDA C

 GERDA  

 


W odpowiedzi na oczekiwania i wymagania naszych Klientów nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwi?zania w naszych produktach. Drzwi Gerda to nie tylko nowoczesne wdro?enia technologiczne, ale tak?e oryginalny design oraz wyszukane formy i motywy zdobnicze. Stalowa konstrukcja wype?niona piank? poliuretanow? z wewn?trzn? kratownic? wykonan? z hartowanych stalowych pr?tów pozwala zaliczy? ten model do grupy drzwi o najlepszych parametrach antyw?amaniowych.

 

 

 GERDA     W odpowiedzi na oczekiwania i wymagania naszych Klientów nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwi?zania w naszych produktach. Drzwi Gerda to nie tylko nowoczesne wdro?enia technologiczne, ale tak?e oryginalny design oraz wyszukane formy i motywy zdobnicze. Stalowa konstrukcja wype?niona piank? poliuretanow? z wewn?trzn? kratownic? wykonan? z hartowanych stalowych pr?tów pozwala zaliczy? ten model do grupy drzwi o najlepszych parametrach antyw?amaniowych.     czytaj wiÄ™cej »
Drzwi C 80N, 80, 90N, 90E, 100E Drzwi CT – 80, 90N, 90E WYPOSA?ENIE STANDARDOWE (w cenie drzwi) Zamek centralny ZW 3000Z (atest klasy C) – uruchamia 6 stalowych rygli na obwodzie skrzyd?a. Wk?adka profilowana wyposa?ona w z?batk? zapewnia p?ynn? prac? zamka. Zamek dodatkowy ZW 550 (atest klasy C) – wyposa?ony we wk?adk? z ga?k? – dodatkowe zabezpieczenie i wygoda eksploatacji. Komplet szyldów z klamkami (szyld TD1000 atestowany w klasie C – klamka/klamka). Bolce antywywa?eniowe i trzy zawiasy trójdzielne. Wizjer panoramiczny. Uszczelka przylgowa skrzyd?a. O?cie?nica symetryczna w kolorze skrzyd?a drzwi WYPOSA?ENIE OPCJONALNE Sztywny ?a?cuch. Atestowana w klasie C wk?adka zamka dodatkowego Dwie wk?adki atestowane w klasie C w systemie jednego klucza. Szyld TD1000 klamka/ga?ka. Próg monta?owy. Próg drewniany z uszczelk?. Uszczelka szczotkowa. O?cie?nica naro?nikowa w kolorze skrzyd?a drzwi 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku