Drzwi wewn?trzne

drzwi wewn?trzne PORTA NOVA

To, co wyró?nia t? propozycj?, to wszechstronne walory dekoracyjne drzwi przy zachowaniu indywidualnego podej?cia do wn?trza. Ciekawy efekt wystroju mo?na uzyska? dzi?ki wzornictwu, które spe?nia wysokie wymagania klientów.

To, co wyró?nia t? propozycj?, to wszechstronne walory dekoracyjne drzwi przy zachowaniu indywidualnego podej?cia do wn?trza. Ciekawy efekt wystroju mo?na uzyska? dzi?ki wzornictwu, które spe?nia wysokie wymagania klientów. czytaj wiÄ™cej »
Zastosowanie matowych przeszkle? pozwala na zachowanie intymno?ci wn?trza oraz interesuj?ce efekty ?wietlne. Modele kierujemy do klientów o kreatywnym podej?ciu w projektowaniu wn?trza. Standardowe wype?nienie typu „plaster miodu" mo?na zast?pi? p?yt? wiórow? otworow?, która charakteryzuje si? lepsz? wytrzyma?o?ci? i wy?sz? izolacj? akustyczn?. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne PORTA STYL

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych.

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych. czytaj wiÄ™cej »
Matowe przeszklenia zachowuj? nasz? intymno?? we w?a?ciwe do?wietlonym wn?trzu. Natura STYL to grupa drzwi, które znajd? zastosowanie w ka?dej wysmakowanej i eleganckiej przestrzeni. Wzmocniona konstrukcja skrzyd?a i wysoka izolacyjno?? akustyczna to dodatkowe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne PORTA LINE

Wype?nienie skrzyd?a stanowi wk?ad stabilizuj?cy „plaster miodu” lub p?yta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewn?trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wype?nieniem jest ob?o?ona dwustronnie p?yt? HDF. Skrzyd?a uzupe?nione s? aluminiowymi intarsjami o grubo?ci 6 mm.

Wype?nienie skrzyd?a stanowi wk?ad stabilizuj?cy „plaster miodu” lub p?yta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewn?trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wype?nieniem jest ob?o?ona dwustronnie p?yt? HDF. Skrzyd?a uzupe?nione s? aluminiowymi intarsjami o grubo?ci 6 mm.
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne NATURA STYL

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych.

Kolekcja ta jest odzwierciedleniem ciesz?cej si? du?ym uznaniem kolekcji Porta STYL.Zastosowane okleiny naturalne w po??czeniu z ciekawym wzornictwem stanowi? propozycj? dla ludzi poszukuj?cych niebanalnych rozwi?za? dekoracyjnych podkre?lonych presti?em zastosowanych materia?ów wyko?czeniowych. czytaj wiÄ™cej »
Matowe przeszklenia zachowuj? nasz? intymno?? we w?a?ciwe do?wietlonym wn?trzu. Natura STYL to grupa drzwi, które znajd? zastosowanie w ka?dej wysmakowanej i eleganckiej przestrzeni. Wzmocniona konstrukcja skrzyd?a i wysoka izolacyjno?? akustyczna to dodatkowe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne NATURA KONCEPT

Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów dla, których drzwi poza przypisan? im funkcjonalno?ci?, stanowi? bardzo wa?ny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne doskonale komponuj? si? wsz?dzie tam gdzie estetyka pe?ni funkcje pierwszoplanow? , buduje w?a?ciwy nastrój , niepowtarzalny klimat cz?sto stanowi?c o naszym samopoczuciu.

Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów dla, których drzwi poza przypisan? im funkcjonalno?ci?, stanowi? bardzo wa?ny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne doskonale komponuj? si? wsz?dzie tam gdzie estetyka pe?ni funkcje pierwszoplanow? , buduje w?a?ciwy nastrój , niepowtarzalny klimat cz?sto stanowi?c o naszym samopoczuciu. czytaj wiÄ™cej »
Modele z tej kolekcji kierujemy do klientów dla, których charakter i styl wn?trza pe?ni wa?n? rol? w miejscu pracy, jak równie? podczas odpoczynku w zaciszu domowego wn?trza. Wzmocniona konstrukcja i wysoka izolacyjno?? akustyczna to niew?tpliwe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne NATURA SPACE

NATURA SPACE to przejaw nowego my?lenia o przestrzeni. W tym podej?ciu najwa?niejsza jest umiej?tno?? rezygnowania z nadmiernego zabudowywania pomieszcze? i przekonanie, ?e ?wiat?o jest najlepszym kompozytorem przestrzeni mieszkalnej.

NATURA SPACE to przejaw nowego my?lenia o przestrzeni. W tym podej?ciu najwa?niejsza jest umiej?tno?? rezygnowania z nadmiernego zabudowywania pomieszcze? i przekonanie, ?e ?wiat?o jest najlepszym kompozytorem przestrzeni mieszkalnej. czytaj wiÄ™cej »
Szk?o podkre?la nowoczesne wzornictwo, zapewnia swobodny dost?p ?wiat?a, a w po??czeniu z naturalnymi okleinami czyni nasze mieszkania przytulnymi. Modele kierujemy do klientów chc?cych wyró?ni? swoje mieszkania wyj?tkowo atrakcyjnym i nowoczesnym stylem aran?acji wn?trz. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne NATURA TREND

Aktualny nurt w aran?acji wn?trz prze?amuje stereotyp w my?leniu, ?e urz?dzone wn?trze powinno by? przede wszystkim funkcjonalne. Coraz cz??ciej aran?owana przestrze? odzwierciedla osobowo?? jej u?ytkowników. W odpowiedzi na zmieniaj?ce si? trendy zosta?a stworzona kolekcja Natura TREND

Aktualny nurt w aran?acji wn?trz prze?amuje stereotyp w my?leniu, ?e urz?dzone wn?trze powinno by? przede wszystkim funkcjonalne. Coraz cz??ciej aran?owana przestrze? odzwierciedla osobowo?? jej u?ytkowników. W odpowiedzi na zmieniaj?ce si? trendy zosta?a stworzona kolekcja Natura TREND czytaj wiÄ™cej »
Efektowne po ??czenie szyby matowej i paneli, pokrytych oklein? naturaln? typu select z wkomponowanymi alumi niowymi wstawkami, to interesuj?c? propozycja dla ludzi ceni?cych sobie nowoczesne rozwi?zania, stanowi?ce o charakterze pomieszcze?, w których mieszkaj? i pracuj?. Wzmocniona konstrukcja skrzyd?a i wysoka izolacyj no?? akustyczna to dodatkowe zalety tej kolekcji. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

drzwi wewn?trzne FREZOWANE

Drzwi frezowane to szeroki wybór wzorów i kolorów, daj?cy du?e mo?liwo?ci kreacji wn?trz. Na specjalne zamówienia realizujemy niestandardowe rozwi?zania dla osób poszukuj?cych w?asnego, indywidualnego stylu. Oferujemy wysoki standard wyko?czenia oraz precyzj? wyko?czenia detali.

Drzwi frezowane to szeroki wybór wzorów i kolorów, daj?cy du?e mo?liwo?ci kreacji wn?trz. Na specjalne zamówienia realizujemy niestandardowe rozwi?zania dla osób poszukuj?cych w?asnego, indywidualnego stylu. Oferujemy wysoki standard wyko?czenia oraz precyzj? wyko?czenia detali. czytaj wiÄ™cej »
Skrzyd?a w kolorach i wzorach niestandardowych realizujemy na zamówienie; ilo??, akcesoria, termin realizacji, cena - do uzgodnienia z dzia?em kontraktów Porta KMI Poland. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi wewn?trzne PRZESUWNE , GARDEROBIANE

Proste i funkcjonalne rozwi?zanie drzwi garderobianych pozwala na estetyczne zamkni?cie pomieszcze? typu garderoba, schowek jak równie? szaf wn?kowych. Drzwi dostarczane s? z o?cie?nic? i kompletnym mechanizmem prowadz?cym.

Proste i funkcjonalne rozwi?zanie drzwi garderobianych pozwala na estetyczne zamkni?cie pomieszcze? typu garderoba, schowek jak równie? szaf wn?kowych. Drzwi dostarczane s? z o?cie?nic? i kompletnym mechanizmem prowadz?cym.
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku