Promocja na instalacje - 10%

         W zwi?zku z VIII edycj? Targów Odnawialne ?ród?a Energii ENEX , które to odb?d? si? w Kielcach w dniach 3-5.III.2010,  zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z Naszej oferty Promocyjnej na dostaw? wraz z wykonawstwem kompletnych instalacji wentylacji z odzyskiem ciep?a i/lub instalacji gruntowego wymiennika ciep?a. Na wy?ej wymienione instalacji udzielamy Pa?stwu 10% rabatu do dnia 31.04.2010 , zgodnie z pozosta?ymi wymaganiami promocji. Zapraszamy równie? do odwiedzenia Naszego stoiska, które znajduje si? w hali C nr. 89

zdjecie_wentylacji_z_rekuperacja_oraz_gwc

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEP?A

ORAZ GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEP?A

                      Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z promocyjnej oferty Naszej firmy na dostaw? oraz wykonanie kompleksowo instalacji wentylacji z odzyskiem ciep?a oraz instalacji gruntowego wymiennika ciep?a. Promocja umo?liwia Pa?stwu uzyskanie 10 % rabatu na kompleksowe wykonanie w/w instalacji wentylacji z odzyskiem ciep?a i/lub instalacji GWC. Oferta promocyjna obejmuje wszystkie instalacji na które zdecyduj? si? Pa?stwo do 30.04.2010 , natomiast terminy realizacji oraz pozosta?e warunki zostan? indywidualnie ustalane w Naszych salonach. Instalacje wykonujemy na podstawie dostarczonych projektów, lub te? na podstawie projektów wykonanych przez Nas , których to cena b?dzie rozliczona jako dodatkowy rabat w cenie realizowanej instalacji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty.

 

lato ZIMA

System instalacji wentylacji z rekuperacj? oraz GWC , pozwala

na uzyskanie przyjemnego ch?odu wewn?trz budynku, pomimo

wysokich temperatur na zewn?trz.

System instalacji wentylacji z rekuperacj? oraz GWC ,

pozwala na uzyskanie ciep?ego nawiewu powietrza 

wewn?trz budynku, pomimo bardzo niskich

temperatur panuj?cych na zewn?trz.

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku