Aerogel

AUTORYZOWANY       PRZEDSTAWICIEL

logo_aerogel

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY !!!

NOWOCZESNE IZOLACJE TERMICZNE :

Otrzymany w 1931 roku aerogel sk?ada si? w ponad 90% z powietrza, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najni?szym przewodnictwie termicznym. Aspen Aerogels uczyni? z aerogelu bardzo cienki, wytrzyma?y i elastyczny materia? izoluj?cy, który jest do o?miu razy bardziej skuteczny ni? tradycyjne izolacje.

OBSZARY ZASTOSOWA? :

 • Przemys? paliwowo-energetyczny
 • Platformy wiertnicze na morzu
 • Przemys? petrochemiczny
 • Przemys? przetwórczy
 • Przemys? militarny i kosmiczny
 • Przemys? budowlany
 • Urz?dzenia AGD
 • Transport
 • Technologie przysz?o?ci
 • Odzie?, obuwie i sprz?t turystyczny
 • System docieple?

                   

                          Oferujemy najlepsze materia?y izolacji termicznej na ?wiecie . Elementem szczególnym  , który wyró?nia nasze izolacje termiczne spo?ród konkurencyjnych produktów  jest najni?sza warto?? wspó?czynnika przewodzenia ciep?a ? . Wystarczy doda? , ?e spo?ród wszytkich materia?ów badanych w Instytucie Techniki Budowlanej Zak?ad Fizyki Cieplnej  w ci?gu ponad 50 letniej historii jest to produkt o najni?szym wspó?czynniku przewodzenia jaki zosta? przebadany.

 

aerogel-22b aerogel-24b aerogel-30b

 

Dokumenty AEROGEL :

Załączniki:
Pobierz plik ((aerogels - instrukcja montazu)-1.pdf)aerogels - instrukcja montazu[aerogels - instrukcja montazu]6821 Kb2010.03.01 23:10
Pobierz plik (Aprobata Techniczna ITB Porogel Spaceloft .pdf)Aprobata Techniczna ITB Porogel Spaceloft [Aprobata Techniczna ITB Porogel Spaceloft ]3538 Kb2010.03.01 23:06
Pobierz plik (Atest higeniczny PZH.jpg)Atest higeniczny PZH[Atest higeniczny PZH]428 Kb2010.03.01 23:03
Pobierz plik (Karta techniczna Spaceloft_doc.pdf)Karta techniczna Spaceloft[Karta techniczna Spaceloft]77 Kb2010.03.01 23:06

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku