Promocje

Promocja na instalacje - 10%

         W zwi?zku z VIII edycj? Targów Odnawialne ?ród?a Energii ENEX , które to odb?d? si? w Kielcach w dniach 3-5.III.2010,  zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z Naszej oferty Promocyjnej na dostaw? wraz z wykonawstwem kompletnych instalacji wentylacji z odzyskiem ciep?a i/lub instalacji gruntowego wymiennika ciep?a. Na wy?ej wymienione instalacji udzielamy Pa?stwu 10% rabatu do dnia 31.04.2010 , zgodnie z pozosta?ymi wymaganiami promocji. Zapraszamy równie? do odwiedzenia Naszego stoiska, które znajduje si? w hali C nr. 89

zdjecie_wentylacji_z_rekuperacja_oraz_gwc

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEP?A

ORAZ GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEP?A

Więcej: Promocja na instalacje - 10%

 

Promocja PORTA FIT

Promocja "PORTA FIT" do 31.03.2010 oferujemy Pa?stwu dodatkowy rabat -10 %  do 10.03.2010

Porta_Fit_1_strona

Załączniki:
Pobierz plik (Fit_2.JPG)oferta_1[Model drzwi FIT - 1 cz???]80 Kb2010.02.22 18:15
Pobierz plik (Fit_3.JPG)oferta_2[Model drzwi FIT - 2 cz???]86 Kb2010.02.22 18:16

Więcej: Promocja PORTA FIT

   

drzwi promocja

Oferta promocyjna zakupu drzwi i o?cie?nic PORTA

         Sk?adamy Pa?stwu ofert? na zakup drzwi i o?cie?nic PORTA w najni?szych cenach !!! Poni?ej znajd? Pa?stwo zestawieni produktów obj?tych promocj? wraz z cenami oraz dok?adnymi parametrami technicznymi. W przypadku braku w zestawieniu "pojedynczych drzwi lub o?cie?nic" niezb?dnych do uzyskania Pa?stwa kompletnego zamówienia, ceny dodatkowych drzwi i o?cie?nic równie? b?d? obj?te Nasz? Promocj?. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty.

 

PORTA_MINIMAX PORTA_LONDYN PORTA_DECOR
cena od 100,80 z? / szt netto cena od 140,80 z? / szt netto cena od 148,00 z? / szt netto
PORTA_FOCUS PORTA_NOVA PORTA_AGATOPAL
cena od 232,00 z? / szt netto cena od 405,60 z? / szt netto cena od 462,40 z? / szt netto

 

Poni?ej znajd? Pa?stwo zestawienia drzwi i o?cie?nic obj?tych Nasz? Promocj?.

 

Załączniki:
Pobierz plik (DRZWI_TECHNICZNE_METALOWE.pdf)DRZWI_TECHNICZNE_METALOWE[ZESTAWIENIE DRZWI TECHNICZNYCH METALOWYCH OBJ?TYCH PROMOCJA]162 Kb2010.02.16 21:15
Pobierz plik (KATALOG_PORTA_2010.pdf)KATALOG_PORTA_2010[W TYM KATALOGU ZNAJDUJE SI? PE?NA OFERTA PRODUKTÓW PORTA]9641 Kb2010.02.16 21:13
Pobierz plik (PORTA_AGAT_OPAL_TBS.pdf)PORTA_AGAT_OPAL_TBS[ZESTAWIENIE DRZWI AGAT,OPAL,TBS OBJ?TYCH PROMOCJA]163 Kb2010.02.16 21:16
Pobierz plik (PORTA_DECOR.pdf)PORTA_DECOR[ZESTAWIENIE DRZWI PORTA_DECOR OBJ?TYCH PROMOCJA]161 Kb2010.02.16 21:16
Pobierz plik (PORTA_LONDYN.pdf)PORTA LONDYN[ZESTAWIENIE DRZWI PORTA LONDYN OBJ?TYCH PROMOCJA]163 Kb2010.02.16 21:18
Pobierz plik (PORTA_MINIMAX.pdf)PORTA_MINIMAX[ZESTAWIENIE DRZWI PORTA MINIMAX OBJ?TYCH PROMOCJA]163 Kb2010.02.16 21:19
Pobierz plik (PORTA_NOVA.pdf)PORTA_NOVA[ZESTAWIENIE DRZWI PORTA_NOVA OBJ?TYCH PROMOCJA]164 Kb2010.02.16 21:17
Pobierz plik (PORTA_TOLEDO_FOCUS.pdf)PORTA_TOLEDO_FOCUS[ZESTAWIENIE DRZWI PORTA TOLEDO ORAZ FOCUS OBJ?TYCH PROMOCJA]159 Kb2010.02.16 21:17
   

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku